Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2019

acetylocoa
5263 6135 600
acetylocoa
5262 3d8a 600

February 05 2019

acetylocoa
6941 2624
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaanecianow anecianow
acetylocoa
Reposted frombluuu bluuu viaEtien Etien
acetylocoa
7296 3ae7 600
Reposted fromsarazation sarazation viaEtien Etien
acetylocoa
7542 495d
Reposted frominspiro inspiro viaEtien Etien
acetylocoa
0680 34eb 600

xcoffees:

brown/modern blog :) 

acetylocoa
Pracowici ludzie są najszczęśliwsi, ponieważ nie mają czasu się nad sobą użalać.
— Kate Morton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelypassenger lonelypassenger

Saturday morning .. slow

Reposted fromjohnkeats johnkeats viaunmadebeds unmadebeds
acetylocoa
Człowiek zmienia się z dwóch powodów. 
Dlatego, że otworzył oczy, lub dlatego, że zamknął swoje serce. 
Reposted fromlovvie lovvie viaGabreiila Gabreiila
acetylocoa
1241 f6d1 600
acetylocoa
1239 16e5 600
acetylocoa
acetylocoa
"A przecież są w życiu relacje wyjątkowe[...]. Spotykasz kogoś na swojej drodze i magnetyczna siła przyciąga Was do siebie. Chociażby nie wiem ile się mówiło, to zawsze zostaje coś, czego nie zdążyło się powiedzieć. Wciąż jest za mało czasu, który przepływa przez palce magicznym tempem, kiedy przebywacie razem. Ciągle pojawia się sprawy, którymi tak bardzo chciałbyś się z nią podzielić. I rozumiecie się wyjątkowo. Zupełnie jakbyście porozumiewali się na innym poziomie świadomości czy wrażliwości, niż reszta świata. Takiej osoby nie da się oszukać. Ona wie bardzo dobrze co czujesz bez Twoich zbędnych słów. Myślicie i odczuwacie w taki sam sposób. Chcesz z nią przebywać jeszcze i jeszcze. I w zasadzie ta historia nie ma końca. A jeśli Wasze drogi się rozchodzą, to zazwyczaj na jakiś czas, tylko po to żeby powrócić do siebie z taką samą pasją, czasami z inną perspektywą. Od takich ludzi nie da się odejść, nawet trzymając się od nich z daleka. Nie ma szans. Przeznaczenia się przecież nie oszuka."
— A. Steć
acetylocoa
1198 68eb
Reposted fromEtnigos Etnigos viawakemeupx wakemeupx
acetylocoa
acetylocoa
Reposted fromFlau Flau viatichga tichga
acetylocoa
7122 66ee
Reposted fromskonam skonam viaolls503 olls503
acetylocoa
Reposted fromshakeme shakeme viaolls503 olls503
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl