Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2018

Normalnie wszyscy myśleli, że to echo grało, a echo w ciula grało i grało i łgało.
Cho Cho Chop Ratunku, z Misia robią Misie o bardzo małym rozumku.
— Lao Che

April 09 2018

2263 5d90 600
Reposted fromIrritum Irritum viapureevil pureevil
0453 2ecb
Reposted fromSkydelan Skydelan viapureevil pureevil
Szepty mają taką siłę, że w łóżku powinny być zakazane.
— "Kim moglibyśmy być, gdybyśmy nie byli nami" A. Espinosa
Reposted fromcorvax corvax viapureevil pureevil
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
8808 b786
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viapodprzykrywka podprzykrywka
8289 478b 600
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj.  Tak  aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea viairbjarbirb irbjarbirb
8982 a07d 600

cwote:

be proud of your progress :))

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
Spotkanie dwóch osób jest niczym zetknięcie dwu substancji chemicznych, jeżeli zachodzi reakcja, obie ulegają przemianie.
— Carl Jung

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Najgorsze co kobieta może zrobić, to uwiesić się męskiej nogawy i trwać, uczepiona tego kawałka szmaty, czekając na cud. 
Cudów nie ma, są tylko w bajkach o książętach i pięknych księżniczkach. 
A nam dużo do nich brakuje.
— Gabriela Gargaś - "Jutra może nie być"
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viaangeliquee angeliquee
0253 940c 600
Reposted fromhagis hagis viaangeliquee angeliquee
4902 45d0
Reposted fromkarahippie karahippie viapodprzykrywka podprzykrywka
0031 5cf5 600
Reposted fromkarmacoma karmacoma

Mobilizował mnie w najlepsze sposoby. Nawet kochałam to, że był tak samo uparty jak ja. Wolałabym walczyć z nim, niż przeprowadzać normalną rozmowę z kimś innym.

— T.M. Frazier - "The Dark Light of Day"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiansha iansha
2410 60c3
Łukasz Surowiec, Zosia lat 5.
Katowice, Załęże.
3933 3069 600
me??????
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaWlodara Wlodara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl