Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2018

2333 b7f1 600
Reposted bystrzepyczinokperfectwomen
2330 5188 600
2324 7573 600
2320 3756 600
2315 7f89 600
Reposted bystrzepyczinokPrezesRadyMinistrowblotindkobietyPaiMeiSyndromkakalowyrocktennertomesh

May 29 2018

3358 1de0
Reposted fromcocomove cocomove viaoblivious oblivious
9977 f599
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaoblivious oblivious

May 27 2018

5847 d01d 600
Reposted fromoblivious oblivious viapumpkinsoup pumpkinsoup
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viapumpkinsoup pumpkinsoup
Vertigo by Kasia Derwińska
Reposted fromcorvax corvax viapumpkinsoup pumpkinsoup
0502 87f4 600
3517 5ed6 600
Reposted fromcachalot cachalot viapumpkinsoup pumpkinsoup
5993 e427 600
No Janet
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viapumpkinsoup pumpkinsoup

Wszystkie rozstania w moim życiu odbyły się bez pożegnania. Nie zdążyłam. To trochę tak jakby para kochanków żegnała się w drzwiach i miała się ponownie zobaczyć następnego dnia. Ale następny dzień nie nadszedł. Nauczyłam się doceniać każdą chwilę z każdym człowiekiem, bo wiem, że wszystko to, tworzy mnie samą i moją historię. Wiem, że warto cieszyć się każdym dniem, bo kolejne wspólne jutro może nie istnieć. 

Czasami myślę, co by było gdyby we Wszechświecie była nieskończonaliczba równoległych światów. Takich, w których możliwe są wszystkie kombinacje różnych sytuacji, dokonujemy różnych wyborów, które mają różne skutki. Spotykamy różnych ludzi i nawiązujemy z nimi różnorodne relacje. Przenikamy siebie niczym światła. Przesiąkamy sobą nawzajem jak najpiękniejszymi zapachami. Doświadczamy wszelkich możliwych rzeczy, których na tym świecie doświadczyć z jakichkolwiek powodów nie możemy. Co by było? To piękna, ale też trochę niepojęta perspektywa. Niemniej jednak wiem, że to co nas spotyka w życiu, te wszystkie piękne chwile, to nie jest przypadek, to wybór.

— Aleksandra Steć - "Epilog"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapumpkinsoup pumpkinsoup
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viapumpkinsoup pumpkinsoup

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia viapumpkinsoup pumpkinsoup
You deserve to be with somebody who will drive three hours, just to see you for one.
— Guidelines For Finding Someone Worthwhile (via maltesevulcan)
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viapumpkinsoup pumpkinsoup
0716 3bf7 600
Reposted fromfelicka felicka viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl